franchise rekruttering

Vi har rådgivere som har spesialisert seg innen franchise rekruttering, og jobber proaktivt med headhunting for å få tak i de beste franchisetakerne til ditt konsept. 

 
FagområderKundereferanser

hVA er franchise og franchise rekruttering

Franchise er en samarbeidsform mellom en franchisetaker som kjøper rettighetene til å drive et konsept, og franchisegiver som selger disse rettighetene. Konseptet har gjerne blitt utprøvd i et marked over flere år og er modent til å bli drevet som franchisekonsept. Det ligger mye sikkerhet hos både franchisetaker og franchisegiver i denne modellen, da det tydelig fordeler ansvaret og de begge er gjensidig avhengige av hverandre for å lykkes. Det betyr at du som konseptinnehaver er avhengig av å få en god driver for at konseptet skal leve videre og dine strategiske mål oppfylles. Det er for mange en drøm å starte for seg selv, men ikke alle sitter med kompetanse og god nok forretningsforståelse til å lykkes. Ikke nok med det, men man er avhengig av å finne en driver som forstår konseptet, syns forretningsmodellen er god, og er tro mot de retningslinjer som er satt av franchisegiver. Dermed er du som franchisegiver helt avhengig av å finne den person som oppfyller disse kravene.

Rekruttering av franchisetakere starter når en kjede eller bedrift ønsker å utvide til ny lokasjon og starte opp der, eller at det blir behov for å bytte ut en eksisterende franchisetaker. Vi i Dreamwork hjelper bedrifter med hele prosessen fra å avdekke hvilke lokasjoner som er gode for konsepter, utarbeider kravspesifikasjon og prosjektbeskrivelse, til utlysning av stillingsannonse, aktiv headhunting, intervjuer og setter opp møtet med konsepteier. Vi har erfart at de to viktigste faktorene for suksess i en kjede som driver gjennom en franchisemodell er at lokasjonen er god og at franchisetakeren er en god driver. Våre rådgivere kan hjelpe din bedrift med å finne den rette franchisetaker gjennom våre kvalitetssikrede rekrutteringsprosesser.

dreamwork-franchiserekruttering-hva-er-franchise-og-franchiserekruttering
dreamwork-hvordan-jobber-dreamwork-med-franchiserekruttering

HVORDAN JOBBER DREAMWORK med franchiserekruttering?

Franchise rekruttering har elementer fra en rekrutteringsprosess for en vanlig ansatt, men den skiller seg likevel fra det, fordi det omhandler eierskap. Rekrutteringsprosessen av en franchisetaker ligner mye mer en megling mellom franchisegiver og den aktuelle franchisetaker. Det er også flere parameter som er viktig å sjekke når man skal rekruttere en franchisetaker, deriblant, kapitalkapasitet, livssituasjon og evner til å kunne drive selv. I Dreamwork utarbeider vi sammen med vår markedsavdeling prospekter om stilling og utarbeider en konkret fremdriftsplan. Sammen med proaktiv headhunting og vår kandidatdatabase kontakter og intervjuer vi mange kandidater i den gitte bransjen.

Det er ofte slik at de beste franchisedrivere ikke er på jakt etter ny jobb, derfor må vi som rekrutteringsselskap ut og lete. Vi jobber strategisk og målrettet gjennom vår headhunting metode og bruker mye ressurser på å tiltrekke og finne de rette kandidatene. Gjennom dette er du som kunde sikret at vi når ut til aktuelle kandidater, også de som ikke har vært innom en portal og tilfeldigvis oppdaget stillingsannonsen, eller der markedsføringen ikke har slått til.

Hvorfor bruke Dreamwork til å rekruttere innen franchise?

Rekruttering av den riktige franchisetakeren er helt avgjørende for ditt konsept og i Dreamwork har vi ressurser som har spesialisert seg innen franchiserekruttering. Du vil derfor møte rådgivere som har lang erfaring innen retail og forståelse av franchise som driftsmodell. Prosessen kan være lang og tidkrevende for en konsepteier som har kalenderen full av å drive konseptet. Å sette rekrutteringen bort til et selskap vil gjøre prosessen kortere og ofte vil man oppleve bedre kvalitet på kandidatene. Som konsepteier kan du fokusere på driften mens du lar oss i Dreamwork gjøre rekrutteringen for deg.

Dreamwork har et stort forretningsnettverk med sterke aktører innen retail og HoReCa, og er til enhver tid i kontakt med kandidater som ønsker å bli franchisetaker. Dette, kombinert med vår aktive headhunting, gir oss en stor kandidatbase å jobbe med. Alle kandidater er nøye screenet, intervjuet og vi bruker Dreamwork assessment for kvalitetssikring.

Som konseptinnehaver kan du konseptet ditt best, mens vi kan rekrutteringen.

Kundereferanser

dreamwork-hvorfor-bruke-dreamwork-til-a-rekruttere-innen-franchise
dreamwork-franchiserekruttering-internasjonale-kunder-med-nasjonal-utstrekning

Internasjonale kunder med nasjonal utstrekning

I Dreamwork samarbeider vi med både nasjonale og internasjonale aktører som har lang fartstid innen retail og franchisedrift. Gjennom samarbeidet får vi tilgang på tjenester som støtter opp under din franchisedrift. Vi jobber med både internasjonale kunder som ønsker å starte opp i Norge og nasjonale aktører som allerede har etablert noen enheter, men ønsker vekst. Dette betyr at vi rekrutterer til hele landet og kan starte opp et rekrutteringsprosjekt på hvilken som helst lokasjon i Norge. Våre rådgivere besitter kunnskap om retail markedet i landet og du vil bli møtt med bred forståelse om hvordan markedet ser ut der du ønsker å starte opp.

Trenger du hjelp til franchiserekruttering?

Våre dyktige rådgivere innen retail er alltid tilgjengelige og klare for å bistå med å finne den beste franchisetakeren.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om dine planer om utviklingen av franchisedriften. 

Kontakt oss

DWRetailLogo
StillingerStillinger
Ny ansatt?Ny ansatt?
Om ossOm oss
KontaktKontakt