For vikarer

Nyttig informasjon til deg som er utleid gjennom Dreamwork:
Alle som er utleid gjennom Dreamwork bør laste ned vår vikarhåndbok, den finner du rett under her:

Dreamwork Vikarhåndbok

For vikarer

Når og hvordan får jeg lønn?

Vi kjører lønn etter avtalt tidsintervall. Lønnen er basert på timer du har registrert digitalt. For at du skal motta riktig lønn til rett tid må følgende forutsetninger oppfylles:

 1. Vi må ha mottatt timelister digitalt.
 2. Timelistene må alltid være levert innen mandag klokken 12.00
 3. Gyldig kontonummer må være oppgitt til oss. Dersom du ikke har bankkonto blir lønnen sendt deg på utbetalingskort, som blir sendt pr. post og vil dermed ta lengre tid.
 4. Adresse og mail endring må meldes umiddelbart, slik at du kan motta lønnsslipp.
Nyttige linker

Nyttige linker

 • Fellesforbundet.no – Arbeidstaker organisasjons for bygg og anlegg
 • Nav.no – Informasjon om sykepenger, arbeidsledighetstrygd og andre trygdeytelser
 • Udi.no – Informasjon om opphold og arbeidstillatelse
 • Politiet.no – Politiets hjemmesider
 • Altinn.no – Informasjon om skatt og d-nr / personnummer
 • Nyinorge.no – Ny i Norge tar sikte på å gi arbeidsinnvandrere viktig informasjon om det norske samfunnet, med opplysninger fra offentlige etater om rettigheter og plikter, praktiske råd og tips.
 • Arbeidstilsynet.no – Det er grenser for arbeidstidens lengde og fordeling gjennom døgnet.
 • Taxnorway.no – Informasjon om skatt / Skatteetatens internasjonale sider
StillingerStillinger
Ny ansatt?Ny ansatt?
Om ossOm oss
KontaktKontakt