psycruit

 

Dreamwork er en ledende leverandør av psykometrisk vurdering, og er sertifisert i Psycruit personlighetsanalyse og evnetester.

Gjennom partnerskapet med Psycruit, kan Dreamwork med ulike verktøy skreddersy løsninger som sikrer effektivitet og målbarhet i rekrutteringsprosessen. Ved å bruke Dreamwork som samarbeidspartner gir vi deg som kunde bedre forutsetninger for å lykkes med rekruttering og organisasjonsutvikling.

OM CRITERION LTD OG PSYCRUIT 

I mer enn 25 år har Criterion bygget opp et renommè som ledende leverandør av produkter og teknologi innen forretningspsykologi. Criterion har gjennom Psycruit spesialisert seg innen leveranse av fleksibel psykometrisk teknologi, allsidig 360-tilbakemeldingstjenester og innovative vurderingsaktiviteter online. Ytterligere informasjon om Criterion finner du her. 

Psycruit skiller seg ut fra mengden ved å fokusere på kandidaterfaring gjennom å sette strenge krav til sine utvalgte partnere innen rekrutteringsbransjen. Psycruits praktiske, kreative og fleksible design, gir resultater som utgjør en forskjell for organisasjonen. Mer informasjon om Psycruit finner du her.

FÅ INNSIKT OM MENNESKENE SOM JOBBER FOR DEG 

Man kan jobbe med Psycruit på flere områder, både på nyansettelser og ved utvikling av eksisterende team. Gjennom å bruke et spørreskjema, som enkelt blir sendt til kandidaten elektronisk, har man mulighet til å hente ut et sett med forskjellige rapporter. 

Eksempler på dette kan være:

  • Innsiktrapport. Gir god oversikt over kandidatens personlighet. Her får man en grunnleggende forståelse for hvordan kandidaten samhandler med andre mennesker, hvilken kultur som er viktig, og hva som kan være motiverende.
  • Intervjurapport. Dette er en god rapport for personer som ikke er spesialiserte på intervjuer. Her får man ut ferdige spørsmål som er relevante å stille kandidaten basert på resultatene i personlighetsanalysen. Dette er et godt hjelpemiddel til å få større kunnskap om kandidaten.
  • Rapport for teamstyrke. Denne rapporten forteller hvilken rolle det er mest sannsynlig at personer inntar som del av et team. Denne kan brukes på et overordnet nivå for å vurdere egne team, og den kan også brukes til å utvikle ansatte, og skape en større bevissthet på hvordan de påvirker andre.
  • Salgsrapport. I denne rapporten blir man vurdert opp mot en ordinær salgsprosess, og hvordan kandidaten vil lykkes som selger. Man kan se om dette er en relasjonsbygger, eller om personen er best på nysalg osv.
  • Onboarding-rapport. Basert på personlighetsanalysen gir denne rapporten en «bruksanvisning» på nyansatte. Den sikrer onboarding på en helt ny måte, og gjør at man har et verktøy for å få en nyansatt best mulig i gang. Den legger vekt på motivasjonsfaktorer, og hvordan kandidaten trives med å bli fulgt opp, og sikrer at personen er raskere i gang i sin nye jobb.

EVNETESTER

I tillegg til dette tilbyr også Psycruit evnetester. Her har man mulighet til å se på tallforståelse, logisk sans og evne til verbal resonnering. Dette kan være nyttige verktøy i enkelte rekrutteringsprosesser, spesielt stillinger på et høyere nivå, eller hvor stillingen krever teknisk kompetanse.