Salg og markedsføring

I Dreamwork behandler vi salg som et eget fag. Markedet har et kontinuerlig behov for gode ressurser innen fagfeltene salg, kundeservice og varehandel, og vi jobber derfor målrettet for å opprettholde den jevne tilstrømningen av dyktige kandidater.

Våre kandidater vil oppleve at vi har et bredt spekter av tilgjengelige stillinger, og de vil få profesjonell rådgiving slik at valget faller på den stillingen som passer den enkeltes ønsker for videre karriere.

Stillinger innen fagområdet:

Butikkledere/butikksjefer, salgssjefer, butikkmedarbeidere, salgsfremmere, service- og salgmedarbeidere, salgskonsulenter, kundesentermedarbeidere, Account Manager, Key Account Manager, Business Development Manager, Sales Executive, Telefonselger Nysalg, Telefonselger Portefølje, Winback, Feltselger, Salgskonsulent felt, m.m.

Ny medarbeider?
Kontakt oss
Salgogmarked

Bank, finans og forsikring

Behovet for ressurser innen bank-, finans- og forsikringsbransjen er økende. Bransjen er i endring og det samme er oppgavene i de ulike rollene. Dreamwork besitter den kompetansen som kreves, for å bistå næringen med riktige kandidater, og vi kan rådgi kandidatene i deres valg for videre karriere.

Stillinger/oppgaver innen fagområdet:

Plassering, sparing, fond, verdipapirer, finansiering, daglig bank og kundesenter, regnskap og økonomi, handelsfinansiering, betalingsformidling og informasjon, inkasso, prosjekt, salg av livs-, skade- og spareforsikring, registrering, etablering og endring av poliser, assistanse til underwritere, saksbehandling innenfor liv- og skadeforsikring, taksering, erstatning og oppgjør, m.m.

Ny medarbeider?
Kontakt oss
Bankfinans

Executive search

Forretningsforståelse og kompetanse innen strategisk og operativt arbeid er en forutsetning for å kunne identifisere og kvalitetssikre kandidater til lederroller, og roller der spesialkompetanse er avgjørende for bedriftens virksomhet.
Våre rådgivere har lang ledererfaring fra et antall forskjellige bransjer, og de har bred erfaring fra rekruttering av mellom- og toppledere. Dyktige ledere skaper vekst, og vi legger vår ære i å finne den lederen som leverer det beste resultat i hver enkelt rolle og bedrift.

Stillinger innen fagområdet:

Kommunikasjonsdirektør, Økonomidirektør, Salgsdirektør, CFO, Direktør Kundeservice, CTO, Teknisk sjef, Prosjekteringsleder, Prosjektutvikler, Eiendomsutvikler, Konsernsjef, Forretningsorientert økonomisjef, Administrerende direktør, Konserndirektør bank og eiendomsmegling, Direktør, Daglig leder, Supply chain direktør, Innkjøpsdirektør, m.m.

Ny medarbeider?
Kontakt oss
executivesearch

Økonomi og regnskap

Dette fagfeltet er i kraftig teknologisk utvikling, og det er derfor behov for mennesker med et bredt kompetansebilde. Vi bistår våre kunder med å fremskaffe den riktige kandidaten til stillinger i alle kategorier innen økonomi og regnskap.

Dette betyr også at vi vil kunne tilby våre kandidater stillinger som passer til det faglige nivå man måtte ha, og vi kan hjelpe hver enkelt med rådgiving om videre karriere.

Stillinger/oppgaver innen fagområdet:

Regnskapsfører, autorisert regnskapsfører, revisor, mva, investeringsavgift, kontering, avstemming, bilagsregistrering, ordreregistrering, ordrebehandling, fakturarutiner, rentebelastning, inkasso, Lønnsberegning, lønnsregistering, lønnskjøring, reiseoppgjør, sykepenger, feriepenger, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, lønnsoppgaver, årsoppgjør, remittering m.m.

Ny medarbeider?
Kontakt oss
Økonomiregnskap

Kontor og administrasjon

Dette fagfeltet omfatter svært mange forskjellige arbeidsoppgaver og roller. Felles for de fleste av disse er at de er støttefunksjoner for bedriften operasjonelle virksomhet, og derfor avgjørende for dennes resultat. Vi gjør en detaljert analyse av hver rolle og bistår våre kunder med å avdekke kompetansebehov spesifikt for den enkelte stilling.

Stillinger/oppgaver innen fagområdet:

Administrasjon, Kvalitetsrådgiver, HMS-rådgiver, prosjektarbeid, arkiv, informasjonsforvaltning, sentralbord, resepsjon, post, sekretær, advokatsekretær, prosjektsekretær, personalsekretær, salgssekretær, dokumentkontroll, kundeservice, ordremottak, registrering, oversettelse, administrasjonssjef, prosjektleder, HR- og personalsjef, HR rådgiver, kontorstøtte, kantine, m.m.

Ny medarbeider?
Kontakt oss
kontoradmin

IT

I en verden i rask endring, har IT-sektoren en konstant høy etterspørsel etter dyktige og spesialiserte kandidater. Vi jobber kontinuerlig for å fremskaffe de riktige kandidatene for våre oppdragsgivere. Dreamwork gir muligheten til å jobbe hos alt fra små, lokale bedrifter og konsulenthus, til store globale konsern som er ledende innen teknologi.

Stillinger/oppgaver innen fagområdet:

Utvikler, frontendutvikler, backendutvikler, driftskonsulent, driftsansvarlig, Service Delivery Manager, Servicedesk, helpdesk, bukerstøtte, callcenter, 1.linje support, 2.linje support, Overvåknings- og monitoreringsoppgaver, Testoppgaver, Incident Managers, leveransesjef, nettverksdrift, Cloud, arkitekt, virtualisering, m.m.

Ny medarbeider?
Kontakt oss
IT

Sosiale medier

Vi lever i dag i en høyteknologisk tid, hvor SoMe og digital markedsføring er avgjørende for bedrifters merkevare, forretningsprosesser og resultater. Vi forstår dette fagfeltet, og hjelper våre kunder med å knytte til seg ressurser som er nødvendig for å løfte bedriften til det tidsriktige kompetansenivået.

Kandidater med kompetanse innen dette fagområdet, vil møte rådgivere i Dreamwork som forstår deres fag, og som kan gi gode råd om veivalg for videre karriere.

Stillinger innen fagområdet:

Kommunikasjonsrådgiver, informasjonsmedarbeider, informasjonssjef, journalist, markedskordinator, markedskonsulent, markedsassistent, kommunikasjonssjef, eventmedarbeider, SEM Spesialist, Brand Manager, growth manager, medierådgiver, inbound marketing ansvarlig, markedsanalytiker m.m.

Ny medarbeider?
Kontakt oss
some

Franchise

Har du det som skal til?

Det å bli franchisetaker handler om å være selvstendig, med egen virksomhet. Retten til å bli med i franchisekjeden kjøper du av franchisegiver. Du må ha kapitalen som må investeres og evnene som skal til for å oppnå suksess. Derfor er det viktig at du har tillit til konseptet du velger, og at du vurderer det realistisk. Franchisegiver og deg vil samarbeide for å oppnå suksess med konseptet, det er derfor viktig at dere begge er overbevist om at samarbeidet er rett for begge parter. Franchisegiver vil derfor vurdere dine faglige og personlige kvalifikasjoner sammen med din økonomiske situasjon like grundig som du bør vurdere verdien av kjedens konsept.

Sånn tar du det første skrittet.

Franchise har blitt en attraktiv måte å bli selvstendig på. Når du har valgt ut kjede eller konsept du ønsker å bli en del av, bør du kontakte franchisegiver for å be om flere opplysninger rundt franchisetilbudet og virksomheten. Det enkleste er å fylle ut kontaktskjema på konsept innehaver hjemmeside. Det å be om opplysninger er ingen forpliktelse, men mer en naturlig nødvendighet i vurderingsfasen. Det er avgjørende å velge den franchisekjeden som er rett for deg. Når valget er tatt får du adgang til et gjennomført konsept og en kjede med kolleger og samarbeid med franchisegiver, som alle kan hjelpe deg i den daglige utviklingen.

Les mer om franchise og hvordan vi jobber med franchise.

Ny medarbeider?
Kontakt oss
Retail

UTVALGTE REFERANSEKUNDER

KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE PRAT!

Våre dyktige rådgivere er alltid tilgjengelige og klare for å bistå med å finne de beste kandidatene. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om deres bemanningsbehov.

Kontakt oss
StillingerStillinger
Ny ansatt?Ny ansatt?
Om ossOm oss
KontaktKontakt